> Věnováno všem, kteří ještě nezradili <
SOS - Stráž obrany státu
Menu
Facebook
Počítadlo
Online: 1
Dnes: 3
Včera: 13
Celkem: 23676
Úvodní stránka > SOS > Stráž obrany státu – SOS > Úvodem analýza ze dne 13.2.2016

Úvodem analýza ze dne 13.2.2016

Migrační krize pokračuje. Německo jako lídr EU vyjednává řešení s Tureckem, které za miliardy euro a roční kontingent dvě stě až čtyři sta tisíc migrantů určený pro Evropu k „automatickému přerozdělení“, bude dodržovat mezinárodní právní normy vztahující se k problematice uprchlictví (např.  Úmluva o právním postavení uprchlíků). Nelze s přesností určit, zda Turecko požaduje výpalné, nebo výkupné. Pomoc miliónům uprchlíků na jeho území to ale rozhodně není. Státy V4 (Visegrádské čtyřky), spolu s Bulharskem a Makedonií by přivítali zastavení proudu migrantů ze strany Turecka, ale zároveň zcela realisticky chtějí sami vybudovat na linii hranic právě Bulharska a Makedonie nepropustnou barieru. Řecko dlouhodobě neplní svoje závazky při ochraně hranic EU a Schengenského prostoru a jeho ochota v tomto směru je nulová.

Co bude dál?

1) státy V4, spolu například s Francií, pravděpodobně automatické přerozdělení, tedy kvóty, prosazované Německem odmítnou a evropská migrační politika zůstane uvězněná na mělčině bruselské byrokracie odtržené od skutečných zájmů Evropy,
 
2) Turecko, člen NATO, za miliardy euro nakoupí pro uprchlíky na svém území zbraně a munici, kterou částečně vystřílí přes svoji hranici na Kurdy (které my jako člen NATO podporujeme) a regulérní syrskou armádu, jak se ostatně již děje nyní a z další části tuto výzbroj dopraví islamistickým ozbrojeným skupinám na území Sýrie, pokud rovnou společně se Saudskou Arábií nevtrhnou do Sýrie a nestřetnou se i s ozbrojenými silami Ruské Federace, rozhodně ale proud migrantů nezastaví,
 
3) jakmile se proudy migrantů zastaví o nepropustnou bariéru na hranicích Bulharska a Makedonie, kde za daných podmínek budou smět pokračovat jen Syřané, Afghánci a Iráčané do Německa a lidé se statutem uprchlíka do cílové země, zůstane v Řecku převážná část migrantů a pro ně jediný volný průchod jen přes Albánské hory, tedy zůstanou v pasti bez možnosti návratu do Turecka, které je protiprávně odmítne přijmout zpět a naopak pošle další a další,
 
4) pod tlakem obrovské humanitární katastrofy, kde nový fenomén migrační krize budou možná i přímé televizní přenosy umírajících lidí, si teoreticky může Řecko i vojensky vynutit průchod migrantů přes Makedonii, kde se z migrační vlny stane lidská lavina,
 
5) a právě v tuto dobu zavře přeplněné Německo své hranice a samo tak vytvoří nepropustnou bariéru, sloužící hlavně jako předvolební kampaň pro letošních zemské volby, v nichž musí opět zvítězit CDU/CSU, Angela Merklová a její koncepce multikulturní Evropy (o té se bude mluvit sporadicky, hlavní téma bude omezení migrace a odpovědnost těch druhých…),
 
6) až lavina dorazí do přeplněného Rakouska, nezbude než přehodit vyhybku na české otevřené hranice!!!, kde Česká republika poslouží jako přirozená, zcela prázdná detenční nádrž pro lidské zubožené masy, obklopená uzavřenými hranicemi Německa, Polska a Slovenska,
 
7) nikdo si dnes asi nedovede představit kolik jich přijde a co se tu bude asi dít, ale jedno se dá předpokládat s určitostí - na úrovni zhruba 150 – 200 tisíc nelegálních migrantů na našem území nám Německo a EU poskytne masivní a všestrannou pomoc ke zvládnutí nastalé krize a my budeme sami dobrovolně z plna hrdel volat po přerozdělovacích kvótách a budeme to právě my, kteří zevnitř rozloží Visegrádskou čtyřku, která pokud také nepřijme, hlavně od nás, bude krvácet ze všech ran pod sankcemi EU.
 
Je třeba si uvědomit několik důležitých premis vývoje současného stavu takzvané migrační (nebo dokonce uprchlické) krize:

1) máme co dělat s organizovanou invazí, která má vlastní zdroje, prostředky, po liniích přesunů funkční logistiku, svoje krytí pod rouškou spontánnosti všech dějů i jejich aktérů, které ji provází, společným jmenovatelem její iniciace jsou války, nebo dokonce jen chudoba (i když ekonomický migrant nemá žádná práva uprchlíka a máme právní možnost jej odmítnout), může usměrňovat svoje toky proudů, má velmi zvláštní a neobvyklou skladbu lidí co se týče převažujícího věku, pohlaví i náboženské příslušnosti (kde jsou například křesťanské skupiny různých etnik ze stejných regiónů původu migrace),
 
2) jsme svědky nepochopitelného obcházení práva na úrovni národní (především země západní Evropy), unijní i mezinárodní, kdy jeho pouhá aplikace do vývoje migrace by tento problém sama vyřešila (právní stát ani jinou možnost nepřipouští),
 
3)  EU fatálně selhává při jakémkoli řešení migrace, zatímco její německý lídr tento problém akceleruje do nevídaných rozměrů tak, že jediné možné vysvětlení tohoto stavu je - přivést do Evropy co nejvíce jakýchkoli migrantů,
 
4) nato navazuje i experiment evropského sociálního inženýrství, který má dokonale sjednotit Evropu pohlcením jejích původních suverénních států, národů, jejich kultury, tradic a zbytků náboženské příslušnosti ke křesťanským církvím a především k jejich hodnotám, milióny nových obyvatel Evropy s novou kulturou, náboženstvím, svými hodnotami, zvyky, ale i jinou reprodukční vitalitou nám sami od nás odcizení odcizí náš pohodlný a nekonfliktní svět, první pak dá na špalek svojí hlavu právní stát a demokracie se oběsí už jaksi sama.
 
Co dělat dál?

1) přestat mluvit a začít konat, naší jedinou nadějí k zachování naší svobody je zachování právního státu a jeho demokratických principů, tedy konat ve prospěch práva a prosazovat právo právní cestou, demokracii chránit výlučně demokratickými prostředky, naše vlast je dům národů žijících podle práva v demokratickém zřízení, stát Česká republika není jeho zřizovatel, ale správce podřízený všem jeho obyvatelům, tedy občanům, vládu máme přesně takovou, jakou jsme si zvolili (případně nechali zvolit, pokud k volbám nechodíme), pořád zde ještě máme víc svobody než například mají občané v  Německu, pořád zde ještě máme prezidenta ČR Miloše Zemana, který nejen reprezentuje, ale velmi statečně brání názory většiny české společnosti, není čas na výměnu vlády, přišel čas na úkolování naší vlády demokratickou cestou podle práva, podle ústavy,
 
2) vláda musí pod tlakem veřejnosti mobilizovat všechny dostupné síly a prostředky k ochraně především rakouské hranice a zajistit její nepropustnost i proti extrémně velké migrační vlně, v materiálu pro vládu „rozvoj PČR v letech 2016 – 2020“ se říká následující „nově zpracovaný krizový plán k migrační vlně velkého rozsahu, ve kterém se mj. předpokládá znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích, generuje nové požadavky na lidské a finanční zdroje. Tento plán počítá se silami 3 655 policistů, 1 513 vojáků AČR a náklady ve výši 221511501,-kč na časové období 30 dnů (!)“ (porovnejte náklady: vláda ČR dobrovolně přijme 1500 migrantů, na které vyčlenila 1,1 miliardy kč,-, to je náklad na jednoho migranta asi 730 000 kč,-), tedy celkem 5 168 mužů posílených maximálně další tisícovkou vojáků, jak vyplývá z některých údajů MO ČR, to je 2056 mužů do směny na 466 km jen rakouské hranice, na 0,23 km jeden muž v permanenci vypadá dobře, tedy pro ostrahu hranice, ale je to více jak tristní počet na ochranu hranice při možném denním nápadu 15 000 ilegálních přechodů, navíc s podporou převaděčů(!), kde jsou ženijní prostředky, speciální signální a monitorovací prostředky, zásahové síly a jejich technika, polní detenční tábory při hranici i s logistikou, včetně zdravotnického zabezpečení, zesílená kontrola pořádkových sil v příhraniční hloubce našeho území a konečně legislativa pro takový u nás nestandardní stav ohrožení, jakou má například Maďarsko?, NIKDE, NEJSOU,
 
3) vláda by pod tlakem veřejnosti měla vědět, kde je v současné kritické situaci těžiště její zahraniční politiky, rakousko – česká hranice by neměla zajímat pouze Prahu, ale také Bratislavu, Varšavu a již poučenou Budapešť, která se může ocitnout sice ve stejné době před stejným problémem, ale je neskonale lépe připravená, již dnes by jsme měli jednat s našimi přáteli z V4 o vojenských, bezpečnostních a humanitárních kontingentech, o jejich složení podle sil, prostředků a o potřebném materiálu na konkrétní situaci v místě a čase, ostatně stejně, jako nyní takové jednání probíhá s Bulharskem a Makedonií, zde nejde o budování další obranné linie, zde jde hlavně o to, aby nikdo nemohl využít naší slabosti v systému, přesně podle zásady „chceš-li mír, připravuj se na válku“,
 
4) už dnes by jsme měli vědět, že Evropskou Unii se musíme pokusit změnit a né rozbít, měl by to být konečně pevný svazek svobodných národů a suverénních států Evropy, které v budoucnu čekají další krize a nebezpečí, které snad dokáží  i předvídat a předcházet jim, heslo francouzské revoluce - liberté, égalité, fraternité (svoboda, rovnost, bratrství), nebo alespoň heslo Dumasových mušketýrů ( jeden za všechny, všichni za jednoho), by mohlo být příkladem a mottem pro takový svazek, hlavně aby se naše Evropa při narovnávání svých hodnot obešla bez dobývání Berlína a útoku na budovu Reichstagu, někdy není dobré se vracet ani k osvědčeným metodám (míněno k násilí a válce).

Aktualizace analýzy ze dne 23.4.2016
Občan, který v potu tváře živí svojí rodinu a vyčerpaný klesne do křesla před svojí televizi má oprávněný úsudek o tom, jak "muslimáci jsou prostě vyžírkové, kterým se u českého snědeného stolu logicky nelíbí a tak nás zdaleka obchází". Dokonce i ti, které sami přivezeme a jsou navíc křesťané, prchají do Německa, nebo do válkou zmítaného Iráku (!?). Na hranicích je klid a teroristé z Islámského státu jako by na nás úplně zapoměli. Pěšiny na Balkáně zarůstají trávou a gumové čluny nyní plují z Afriky vstříct italskému námořnictvu, což je již za humny a nás se to tedy už moc netýká. Premiér Sobotka odmítá přerozdělovací kvóty, ale apriori migranty neodmítá. Jde hlavně o to, vydržet alespoň do krajských voleb a ideálně do příštího roku, kdy se budou konat volby celostátní (....než zvedne stavidla). Ten zdánlivý klid a politické dusno je unavující. Je čas jít spát. Budík zazvoní ve čtvrt na pět a musíme jít  vydělávat miliardy na tyto a další nesmysly.

Realita je ovšem trochu jiná. Migranty nikdo do Turecka nevrací, protože ti naivní prosťáčkové kupodivu žádají o azyl najednou již v Řecku. A Řecko bude pomalu bobtnat. Z humanitárních důvodů budeme zřejmě přesto dostávat z Turecka letecky svůj měsíční příděl Syřanů, kterými budeme naplňovat již přijaté kvóty. Vlaky pak začnou vozit další s tureckými pasy v rámci bezvízového styku, kteří budou mít tři měsíce na to, aby požádali o azyl. Samozřejmě o azyl v Německu, které je může vrátit do České republiky. Jsme snad o něco horší, než skomírající Řecko? V Německu se s velkou pravděpodobností chystají ubytovávat "problematické migranty" v příhraničních oblastech České republiky za německá eura (podobně jako Rakušané svoje uprchlíky na Slovensku). Na své si příjdou podnikatelé, kteří do teď obchodovali s lidskou bídou. Ale na své si přijdou i místní obyvatelé. Kupní síla uprchlíků s německým azylem bude asi velká, stejně jako jejich kriminalita.

Naše původní analýza počítala se situací, kdy se Česká republika s pomocí politických reprezentací ostatních zemí visegrádské čtyřky a především s podporou vlastních občanů - voličů vnucené legální migraci ubrání. Bohužel to vypadá tak, že karty jsou již dávno rozdány a Angela Merklová s podporou Baraka Obamy má plné rukávy trumfů. 

Stráž obrany státu ale nemůže řešit geopolitické sviňárny mocných na této planetě. Dokud bude i v situaci přílivu legálních ekonomických migrantů trvat nebezpečí vlny nelegálních migrantů na našich česko - rakouských hranicích, budeme dále naplňovat svůj záměr. Jsme preppeři, takže od nás nečekejte, že budeme stavět barikády v ulicích. Rozhodně ale vyčkáme vašeho rozhodnutí u voleb. Pokud si třeba jen menší část voličů (z které se dá sestavit parlamentní většina) vybere z podstaty antidemokratický multikulturalismus v jakékoli jeho politické podobě, naší činnost ukončíme tak, jak tomu bylo v případě SOS v roce 1939 a budeme dál věnovat pozornost pouze svojí komunitě SOS Preppers.

Závěrem lze konstatovat, že původní analýza zůstává prakticky bezezměny v platnosti. Současná stagnace předpokládaných dějů napovídá, že koncept "německých vítačů" je vyčerpán a eurounijní sociální inženýři se orientují na migrantské zdroje, které příjdou do Evropy v převážné většině legálně. Politicky na úrovni Bruselu se zdá takový program průchodný. Ilegální migrace však má dál svůj téměř neomezený potenciál se vzrůstajícími nebezpečnými trendy a schopností pružně reagovat na jakoukoli změnu podmínek. Rovněž přetrvává nebezpečí válečných konfliktů, které mohou přerůstat z regionálních na zástupné s mezinárodní velmocenskou účastí a tyto na velké konflikty s přímou účastí zainteresovaných mocností. Globální vojenský konflikt by bezpodmínečně znamenal dříve, nebo později minimálně omezenou jadernou válku. Takový scénář nelze předpokládat díky současné světové rovnováze v jaderných zbraních a jejich systémů. Každá válka v Evropě, na středním východě, ale i kdekoli jinde bude však migrační krizi přímo ovlivňovat. To bohužel platí i v opačném gardu!
 

 

 

 

 

 


Pokračování ->
Novinkovač
Zadejte svou adresu pro odebírání informací o novinkách a slevách.
Informace
Děkujeme Vám za návštěvu. Stránky jsou v záběhu.
Nahoru Tisknout
 © 2016 SOS
SOS - Stráž obrany státu