> Věnováno všem, kteří ještě nezradili <
SOS - Stráž obrany státu
Menu
Facebook
Počítadlo
Online: 1
Dnes: 3
Včera: 13
Celkem: 23676
Úvodní stránka > SOS > Stráž obrany státu – SOS > IV. Staň se členem Stráže obrany státu

IV. Staň se členem Stráže obrany státu


1. Když máš co říct, vstaň, aby tě bylo vidět.

Chceme pomáhat chránit naše státní hranice. Dodržování zákonů a naplňování principů demokracie je poslední hradba, za kterou se strachy krčí naše svoboda.
Chceme zabránit islamizaci naší společnosti. Islamizace neznamená, že statisíce muslimských migrantů lezou přes nějaké ploty. Islamizace je výsledkem evropského multikulturalismu a jeho sociálního inženýrství v německém podání Führerin Merkl se všemi jejími projevy umanutého diktátu arogantního a dominujícího lídra.
Chcete to samé? Vstaňte a přijďte mezi nás, rádi Vás uvidíme.
 
2. Dobrý člověk vidí dobrá znamení.
 
Může se stát, že většina naší politické reprezentace a politické vedení státu selže a policie s ostatními ozbrojenými složkami hranici neuhájí.
Může se stát, že v naší službě na hranici a u některých i v jejich zaměstnání a podnikání, nás budou šikanovat, napadat a očerňovat.
Může se stát, že větší část k smrti vystrašené společnosti zvolí ve volbách za poslední pomíjivou chvilku blahobytu tu daleko menší část, která se nebojí lhát, krást a tak dojemně vzpomíná na Masaryka (smutně ironická parafráze citátu: Nebát se, nelhat a nekrást!  Tomáš Garrigue Masaryk).
 Může se stát, že konflikty a krize ve společnosti se změní na destrukci, deflační spirálu a nebo hyperinflaci. Stát bude ztrácet kontrolu nad společností, její ekonomikou a financemi. A kolem v Evropě bude najednou moře bídy, násilí a beznaděje.

My však svou veřejně prospěšnou službou a příkladem veřejnosti můžeme situaci posunout alespoň o milimetr k lepšímu již dnes.
Stráž obrany státu bude elitním klubem těch nejlepších, kteří dokázali vykročit z řady.
S proudem dokáže plout i leklá ryba. My jsme ale preppeři, kteří umí alternativně žít, přežít i bojovat. Každý z prepperů má svůj vlastní scénář, ale ne každý má svojí vlastní prověřenou komunitu stejně smýšlejících lidí, prověřenou právě ve společné práci na společném úkolu, který je z principu nesobecký.

Naše síla je v naší společné myšlence a kamarádství tmeleném společnou věcí, dny a týdny v terénu.
Naše zkušenosti, znalosti, dovednosti a návyky z našich profesí jsou naším společným bohatstvím a jedinečnou možností jak se sami chránit a pomáhat si v těžkých chvílích. Tak jako v našem SOS Preppers, to vše nabízíme i Vám.
 
3. Člověk si má sám dělat své šípy.
 
Poslední indiánská moudrost říká, že každý jsme trochu jiný a každý máme jiné požadavky a nároky při pobytu ve volné přírodě. Člen SOS by měl mít takovou výstroj, která zaručí jeho nepřetržitou výdrž v terénu, včetně zásob, na nejméně 4 -5 dnů s tím, že musí počítat i s extrémními klimatickými podmínkami. Při tom povětšinou může působit v prostoru, kde je zákaz rozdělávání ohně, který není vítaný ani z taktického hlediska. To platí i pro stan, který nahrazuje bivak. Člen SOS při tom musí plnit své úkoly a myslet i na povinnou výbavu, kterou pro jejich plnění bude potřebovat. Vše se musí vejít na záda, aby se mohl podle potřeby přesunovat, vše musí být přehledné a při ruce, aby mohl spolehlivě působit případně i v noci. Po stmelení hlídky a dokonalém sladění její činnosti se precizuje i rozdělení osobního a společného materiálu mezi její členy.
Pokud „máte své šípy“, ať už jste trempové, preppeři věnující se bushcraftu, survivalu, nebo děláte trek a horskou turistiku, či máte dokonce zkušenosti z ozbrojených sil, včetně veteránů pohraniční policie, pohraniční stráže, či dalších složek, kteří mohou pomoci třeba jen jako poradci, jste vítáni! 
Výjimkou z požadovaných schopností výdrže v terénu mohou být i členové speciálních nočních, pátracích, dokumentačních a zpravodajsko - dokumentačních hlídek SOS, kteří pracují se svými vlastními technickými prostředky a kteří se řídí vlastními pravidly pro svoji činnost. Takové nabídky budeme evidovat a řešit individuálně, stejně jako každý dobrý nápad, nebo nabídnutou pomocnou ruku od všech, kteří se chtějí zapojit svým vlastním způsobem. Každá pomoc je vítána.
 
4. Nejlepší teorií je fungující praxe.
 
Každý uchazeč o členství v SOS je povinen vyplnit dotazník a přihlášku člena SOS.

Osobní údaje – jméno, příjmení a rodné číslo mohou být v případě dohodnuté spolupráce s orgány Policie ČR při ostraze hranice policií lustrovány a ztotožněny s osobním číslem člena SOS. Ostatní údaje z dotazníku se zásadně nikomu neposkytují, kromě ostatních členů SOS, pokud je to účelné (např. velitelům jednotek, operačně řídícím).

Po zaevidování uchazeče, za podmínky splnění všech výše uvedených požadavků, bude uchazeč vyzván k absolvování základní přípravy. Pokud potvrdí svoji účast, je povinný zaplatit jednotný poplatek na nutné výdaje spojené s fungováním iniciativy. Finanční náklady ve formě vyúčtování budou pro členy SOS transparentní a zásadně nemohou být ve smyslu základního manuálu účtovány jako  náklady za jakoukoli odvedenou práci formou mzdy, nebo odměny.

Základní příprava probíhá v Jižních Čechách v příhraničním prostoru v délce 2 -3 dnů, zpravidla v době víkendu.
Základní příprava započne na základně, kde v úvodu po přijetí proběhne evidence uchazečů (a jejich ztotožnění podle občanského průkazu).
Pak bude následovat test ze znalosti především základního manuálu, organizace a řízení SOS a její symboliky.
Dále budou uchazeči zařazeni do konkrétní jednotky (hlídky, družstva a podskupiny), ustanoveni do funkce a stávají se řádnými členy SOS. V návaznosti na příslušnost k jednotce a svojí funkci, budou vypracovány plány vyrozumění, dosahu a svozu na shromaždiště.
Na základně proběhne také teoretická příprava z metodiky činnosti (zatím asi jen zaujetí stanoviště a pozorování), systémů hlášení, velení a řízení, seznámení se situací. Po přesunu do volného terénu proběhne praktický nácvik základních činností pod jednoduchou legendou spojených s bivakem.

Další průpravná a zdokonalovací cvičení spojená již i s rekognoskací terénu a nácvikem ostré činnosti, by měla pravidelně následovat, pokud to situace dovolí. Speciální funkce u speciálních hlídek se budou řešit individuálně, stejně jako další nápady a podněty našich příznivců.
Podle počtu a kvality uchazečů může být nejdříve organizována příprava organizačního jádra další podskupiny, nebo skupiny, které dále převezme odpovědnost za další přípravu svého celku.
Jak plyne z našich materiálů, dopravu, ubytování, stravu a veškerý potřebný materiál k činnosti si člen hradí z vlastních zdrojů.
 
5. Dotazník a přihláška člena SOS.

Chcete-li se k nám přidat, kontaktujte nás.
Ke stažení  DOTAZNÍK  PŘIPRAVUJEME DO ELEKTRONICKÉ PODOBY S NOVÝM OBSAHEM
Novinkovač
Zadejte svou adresu pro odebírání informací o novinkách a slevách.
Informace
Děkujeme Vám za návštěvu. Stránky jsou v záběhu.
Nahoru Tisknout
 © 2016 SOS
SOS - Stráž obrany státu