> Věnováno všem, kteří ještě nezradili <
SOS - Stráž obrany státu
Menu
Facebook
Počítadlo
Online: 1
Dnes: 4
Včera: 13
Celkem: 23677
Úvodní stránka

SOS

Jsme občanská iniciativa:

  1. hájící suverenitu České republiky, práva a svobody jejích občanů
  2. prosazující dodržování zákonů a pravidel slušné demokratické středoevropské společnosti
  3. sjednocující občany co mohou a chtějí podporovat a bránit český lid a jeho budoucnost bez zničujícího vlivu multikulturalismu a agresivního islamismu
  4. chránící naše hranice, protože ještě dříve než u voleb, se bude o podobě našeho právního státu a demokracie rozhodovat na hranicích
  5. jsme ale také preppeři připravující se na důsledky chování nedokonalé moderní společnosti, současná evropská krize má však své důsledky programově plánované jako své cíle, tyto důsledky jsou časově nastavené generační výměnou, dost času na to, aby se žába dokonale uvařila, tyto důsledky jsou namířené proti základům naší civilizace, dost sil a prostředků na to, aby se rozpadla naše společnost a stát v podobě jak je známe dnes, nelze proto připravovat po zbytek svého života své děti na život v beznaději, musíme odstranit příčiny této krize a nedovolit rozhodovat a vládnout těm, kdo ji připravují a uměle živí, jiné řešení neexistuje.

Úvodem - čím nejsme...

Mohli bychom se jmenovat například Stráž Občanské Společnosti, nebo Aktivní záloha občanů České republiky. Tyto názvy plně vystihují veřejný zájem, který naše občanská iniciativa sleduje. Zvolili jsme ale název Stráž obrany státu (SOS), protože těžištěm naší činnosti je ochrana státní hranice před pronikáním ilegálních migrantů.
V době mediálních masáží našich veřejnoprávních sdělovacích prostředků je proto na místě hned v úvodu trochu netradičně uvést především to, čím rozhodně nejsme.
Nejsme domobrana. Naše aktivní občanské působení je zaměřeno na ochranu státní hranice. Snažíme se tím bránit hlavní atributy naší občanské svobody - právní řád státu a jeho demokratické zřízení.
Nejsme extrémisté. Naše občanská iniciativa vychází ve své činnosti z platných právních předpisů. Při své činnosti sama až úzkostlivě dbá na dodržování všech platných právních předpisů a při ochraně státních hranic aplikuje platné právní předpisy tak, aby pomáhaly Policii ČR a úřadům státní samosprávy  plnit jejich základní povinnosti. Tedy zabezpečit nedotknutelnost našeho státního území a bezpečnost občanů ČR.
Nejsme xenofóbové. Tato účelově zneužívaná psychiatrická diagnóza je používaná proti všem, kteří chápou islamismus i samotný islám jako zločinnou ideologii. Nejen že jsme psychicky zcela zdrávy, ale navíc se cizích vyznavačů této ideologie nebojíme.
Nejsme Lidová Milice. A především nejsme žádná ocelová pěst žádné společenské třídy, tím méně jakékoli partaje. Děláme vše pro to, aby zde již žádná strana nezaujala "vedoucí úlohu ve společnosti".
Nejsme Pomocná stráž VB, ani Pohraniční stráže. Nemáme v úmyslu někoho ze spoluobčanů šikanovat, nebo mu bránit v opuštění území naší republiky. To platí především pro ilegální migranty, pokud je policie bude vracet na území cizího státu, z kterého protiprávně překročili naší státní hranici.

Jsme stejní občané jako všichni naši ostatní spoluobčané v této republice, se stejnými právy, oprávněními, povinnostmi a odpovědností.
Od některých spoluobčanů se lišíme pouze tím, že svojí občanskou a vlasteneckou povinnost bereme opravdu velmi vážně, případně tím, že tak činíme nejen u monitoru svého počítače.
Naši zkorumpovaní politici a naše pátá kolona islamismu jsou sice také občané ČR, ale rozhodně nejsou našimi spoluobčany. Už třeba proto, že jejich občanská práva jsou zde dnes o něco rovnější.
Novinkovač
Zadejte svou adresu pro odebírání informací o novinkách a slevách.
Informace
Děkujeme Vám za návštěvu. Stránky jsou v záběhu.
Nahoru Tisknout
 © 2016 SOS
SOS - Stráž obrany státu